rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 października określa wzór sprawozdania przedstawianego przez centra integracji społecznej (DzU nr 196, poz. 1421)

rozporządzenie ministra zdrowia z 24 września zawiera wykaz przejść granicznych, przez które można wwozić środki spożywcze na terytorium Wspólnoty Europejskiej (DzU nr 196, poz. 1423)

wchodzą w życie dwa przepisy ze zmienionego 9 października rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 196, poz. 1424)

rozporządzenie ministra zdrowia z 9 października określa skład i oznakowanie suplementów diety (DzU nr 196, poz 1425)