[srodtytul]AGENCJA WYWIADU[/srodtytul]

- wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Rada Ministrów ustaliła na 3,81 ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300235]DzU nr 21, poz. 110[/link])

[srodtytul]ŻOŁNIERZE ZAWODOWI[/srodtytul]

- zmienione 31 stycznia rozporządzenie ministra obrony narodowej dotyczące trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300238]DzU nr 21, poz. 113[/link])

[srodtytul]INWESTYCJE DROGOWE[/srodtytul]

- Rada Ministrów ustaliła program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na 2009 r. ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=302071]DzU nr 30, poz. 191[/link])

[srodtytul]POLICJA[/srodtytul]

- dwa zmienione policyjne rozporządzenia: jedno dotyczy wynagrodzeń, drugie kwalifikacji i wykształcenia (DzU nr 30, poz. [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=302105]201[/link] – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=302103]202[/link])

[srodtytul]KONCESJE: RADIO I TELEWIZJA[/srodtytul]

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

- zmienione 10 lutego rozporządzenie dotyczące udzielania i cofania tytułowych koncesji ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=302098]DzU nr 30, poz. 204[/link])