[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 1288 – 1290), trzy z 29 września, w sprawie:

? utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie,

? zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych; oba weszły w życie 30 września z mocą od 1 października,

? wprowadzenia na terytorium RP ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców (zmiana); 30 września.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1291 – 1298):

? rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 29 września, w sprawie:

– warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa,

– warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”; oba 30 września,

? środowiska, sześć z 28 września:

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

– w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 1 października,

– pięć, zmienionych, w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami: służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw; związanymi z odnawialnymi źródłami energii; służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców; służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych; służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych; wszystkie 1 października.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=327302]Dz.U. nr 162[/link]