[srodtytul]Umowy międzynarodowe[/srodtytul] (poz. 585 – 592):

- umowa pomiędzy rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzona w Helsinkach 2 lutego 1998 r.,

- protokół nr 14 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli konwencji, sporządzony w Strasburgu 13 maja 2004 r.,

- umowa między RP a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisana w Warszawie 16 września 2004 r.,

- protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie 22 maja 2003 r., sporządzony w Bukareszcie 19 czerwca 2008 r.,

- oświadczenia rządowe z 14, 19 i dwa z 27 kwietnia 2010 r., że wskazane akty weszły w życie w 2010 r. (w kolejności): 21 kwietnia (w stosunku do RP), 1 czerwca, 25 kwietnia, 28 kwietnia.

[b]Oświadczenia marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 593 – 594), dwa z 27 kwietnia, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy:

- o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

- o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=355729]Zobacz treść Dz.U. Nr 90[/link]