LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU z 16 stycznia 2013 r., poz. 63)

LECZENIE PSYCHIATRYCZNE

Rozporządzenie ministra zdrowia z 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających - z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. d w zakresie lp. 17, który wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 r. (DzU z 16 stycznia 2013 r., poz. 64)

MŁODZIEŻ KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 24 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (DzU z 16 stycznia 2013 r., poz. 66)

KRAKOWSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 21 stycznia 2013 r., poz. 100)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (DzU z 23 stycznia 2013 r., poz. 112)