Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (poz. 473)

Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (poz. 471)