463 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego 

462 Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej 

461 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2024 r. w 20. rocznicę śmierci Jacka Kuronia 

460 Uchwała nr 269/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej XI kadencji 

459 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2024 r.