392 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2023 r. przypadających na jednego mieszkańca f

391 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

390 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy zdobycia Monte Cassino