Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (poz. 713)

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich lub niebędących wyrobami akcyzowymi

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Stowarzyszenie Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (poz. 709)