Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych w zakresie danych niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, innych niż przekazywane Komisji Europejskiej (poz. 327)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Planowanie zapotrzebowania i monitorowanie zużycia mediów w nieruchomości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (poz. 326)