325 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

324 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2024 r. nr 115.3.2024 w sprawie nadania tytułu profesora