Monitor Polski z 27 marca 2024 r. (poz. 230 - 236)

Publikacja: 27.03.2024 23:44

Zarządzenie nr 6/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę utworzenia Banku Polskiego SA

Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 25 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030”

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie wsparcia w formie instrumentów finansowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 marca 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach

Zarządzenie nr 6/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę utworzenia Banku Polskiego SA

Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 25 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030”

Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona