229 Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zniesienia roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” 

228 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta