136 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska

135 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego

134 Zarządzenie nr 2 Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej

133 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń