Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu