Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy