Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji