Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2021 r. 

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmienionych wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021–2027