- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

- Zarządzenie nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych