Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2023 r. nr 1131.18.2023 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego