Obowiązują od 18 kwietnia 2023 r.

Publikacja: 18.04.2023 01:00

· rozporządzenie ministra infrastruktury z 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (DzU z 17 stycznia 2023 r., poz. 128)

· rozporządzenie ministra cyfryzacji z 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego – z wyjątkiem § 6 pkt 3, który wejdzie w życie 1 maja 2023 r. (DzU z 3 kwietnia 2023 r., poz. 628)

· rozporządzenie ministra obrony narodowej z 20 marca 2023 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych (DzU z 3 kwietnia 2023 r., poz. 630)

· rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą w Tarnowie (DzU z 3 kwietnia 2023 r., poz. 635)

· rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (DzU z 17 kwietnia 2023 r., poz. 718)

· rozporządzenie ministra zdrowia z 13 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek (DzU z 17 kwietnia 2023 r., poz. 721)

· rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (DzU z 17 kwietnia 2023 r., poz. 722)

· rozporządzenie ministra infrastruktury z 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (DzU z 17 stycznia 2023 r., poz. 128)

· rozporządzenie ministra cyfryzacji z 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego – z wyjątkiem § 6 pkt 3, który wejdzie w życie 1 maja 2023 r. (DzU z 3 kwietnia 2023 r., poz. 628)

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?