·      ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 17 marca 2023 r., poz. 511)