·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 2 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (DzU z 16 marca 2023 r., poz. 504)