Obowiązują od 31 marca 2023 r.

Publikacja: 31.03.2023 02:00

·      komunikat ministra cyfryzacji z 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych (DzU z 28 października 2022 r., poz. 2209)

·      ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 16 marca 2023 r., po. 497)

·      rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą – z wyjątkiem § 1 pkt 2, który obowiązuje od 24 marca 2023 r. (DzU z 16 marca 2023 r., poz. 498)

·      rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (DzU z 16 marca 2023 r., poz. 499)

·      rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 23 marca 2023 r., poz. 552)

·       rozporządzenie Rady Ministrów z 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (DzU z 29 marca 2023 r., poz. 598)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 601)

·       rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 20 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 603)

·       rozporządzenie Rady Ministrów z 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 604)

·       niektóre przepisy ustawy z 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 605)

·       rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 606)

·       rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 marca 2023 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 608)

·       rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 609)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 29 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 610)

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Sądy i trybunały
Szefowie wydziałów Izby Karnej Sądu Najwyższego rezygnują
Prawnicy
Prof. Strzembosz: Andrzej Duda jest człowiekiem skompromitowanym
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Sądy i trybunały
Sędziowie o "lex Tusk": grozi powtórka ze sprawy procesu brzeskiego
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna