Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego

Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego