• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 20 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 2023 r., poz. 579)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 580)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 22 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 585)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 586)