Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Pobierz dokument D2023000017701.pdf 2023-01-25

176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej Pobierz dokument D2023000017601.pdf 2023-01-25

175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie