Już obowiązują: 28 grudnia 2022 r.

Publikacja: 28.12.2022 02:00

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072) (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2585)

• rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2592)

• rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2593)

• rozporządzenie ministra finansów z 25 listopada 2022 r. w sprawie wniosków o udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem niektórych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2594)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070) (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2596)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2758)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2759)

• rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2760)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 grudnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju” (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2764)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności energetycznej (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2765)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2767)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2773)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2774)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2775)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 13 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2780)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2781)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072) (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2585)

• rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2592)

Pozostało 90% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?