Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2023 

Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego 

Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.43.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.42.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.41.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2022 r. w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP 

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.