Już obowiązują: 6 grudnia 2022

Publikacja: 06.12.2022 02:00

• ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2370)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 listopada 2022 r. w sprawie stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, osadzania żołnierza w izbie zatrzymań oraz badań mających na celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2371)

• rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2372)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024) (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2373)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Lobeliowe koło Soszycy (PLH220039) (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2374)

• niektóre przepisy ustawy z 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2375)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2377)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 listopada 2022 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2379)

• rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (DzU z 5 grudnia 2022 r., poz. 2501)

• rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych (DzU z 5 grudnia 2022 r., poz. 2502)

• ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2370)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 listopada 2022 r. w sprawie stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, osadzania żołnierza w izbie zatrzymań oraz badań mających na celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków (DzU z 21 listopada 2022 r., poz. 2371)

Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony