·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąka w Bęczkowicach (PLH100004) (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2338)

·      ustawa z 29 września 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi 7 lipca 2021 r. (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2341)

·      ustawa z 29 września 2022 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu 24 listopada 1988 r. (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2345)

·      rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2346)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przymorskie Błota (PLH220024) (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2347)

·      rozporządzenie Rady Ministrów z 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2348)

·      ustawa z 29 września 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r. (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2349)