- § 5 rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2067)