• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021) (DzU z 14 września 2022 r., poz. 1936)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy (DzU z 14 września 2022 r., poz. 1937)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (DzU z 14 września 2022 r., poz. 1938)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (DzU z 14 września 2022 r., poz. 1939)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaroszowiec (PLH120006) (DzU z 14 września 2022 r., poz. 1940)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolinki Jurajskie (PLH120005) (DzU z 14 września 2022 r., poz. 1943)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rymanów (PLH180016) (DzU z 14 września 2022 r., poz. 1944)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (DzU z 28 września 2022 r., poz. 2012)