• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Widawy (PLH020036) (DzU z 25 lipca 2022 r., poz. 1546)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (PLH020044) (DzU z 25 lipca 2022 r., poz. 1547)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa (PLH020043) (DzU z 25 lipca 2022 r., poz. 1548)

• ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. (DzU z 25 lipca 2022 r., poz. 1549)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie (PLH020063) (DzU z 25 lipca 2022 r., poz. 1552)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarne Urwisko koło Lutyni (PLH020033) (DzU z 25 lipca 2022 r., poz. 1553)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania bulw ziemniaka przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus (DzU z 8 sierpnia 2022 r., poz. 1664)