• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033) (DzU z 10 maja 2022 r., poz. 976)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041) (DzU z 10 maja 2022 r., poz. 980)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (DzU z 10 maja 2022 r., poz. 981)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 maja 2022 r. w sprawie szkół podoficerskich (DzU z 24 maja 2022 r., poz. 1094)