art. 4 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego ust. 4i, art. 4 pkt 6 lit. b oraz art. 7 pkt 7 w zakresie dodawanego art. 59b ust. 3 i art. 59g ustawy z 5 sierpnia 2015 r.o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 10 września 2015 r., poz. 1357)

art. 3 pkt 1 oraz art. 4 pkt 8 ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 10 września 2015 r., poz. 1359)

ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. (DzU z 10 czerwca 2016 r., poz. 823)

rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (DzU z 6 września 2016 r., poz. 1406)