- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1913)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1914)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1915)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1917)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju (DzU za 29 listopada 2016 r., poz. 1918)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1919)

- ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; wejdzie w życie 14 grudnia, z wyjątkiem art. 20 ust. 1 pkt 4–7 oraz ust. 3–5, art. 48 ust. 3 i art. 50, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1920)

- ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1921)