- rozporządzenie ministra środowiska z 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień (PLH060067) (DzU z 21 marca 2017 r., poz. 605)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (DzU z 21 marca 2017 r., poz. 606)

- rozporządzenie ministra środowiska z 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hubale (PLH060008) (DzU z 21 marca 2017 r., poz. 607)

- rozporządzenie ministra środowiska z 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wygon Grabowiecki (PLH060027) (DzU z 21 marca 2017 r., poz. 608)

- rozporządzenie ministra środowiska z 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Popówka (PLH060016) (DzU z 21 marca 2017 r., poz. 609)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" (DzU z 21 marca 2017 r., poz. 611)