• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 12 lutego 2021 r., poz. 283)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (DzU z 12 lutego 2021 r., poz. 284)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (DzU z 12 lutego 2021 r., poz. 285)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU z 12 lutego 2021 r., poz. 286)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU z 12 lutego 2021 r., poz. 287)