- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (poz. 970)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 8 maja 2017 r. (poz. 971) zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich; wejdzie w życie 1 września

- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

- ustawa z 7 kwietnia 2017 r. (poz. 973) o ustanowieniu Krzyża Zachodniego; wejdzie w życie 19 listopada, z wyjątkiem art. 8, który wejdzie w życie 4 lipca

- obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

- rozporządzenie ministra środowiska z 28 marca 2017 r. (poz. 975) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017); wejdzie w życie 2 czerwca

- ustawa z 23 marca 2017 r. (poz. 976) o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; wejdzie w życie 2 czerwca, z wyjątkiem niektórych przepisów

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 11 maja 2017 r. (poz. 977) zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym; obowiązuje od 19 maja

- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- rozporządzenie ministra zdrowia z 24 kwietnia 2017 r. (poz. 979) zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety; wejdzie w życie 2 czerwca

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2017 r. sygn. akt SK 49/13

 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012) (poz. 981)