- ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 16 stycznia 2018 r., poz. 130)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 19 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę (DzU z 30 stycznia 2018 r., poz. 263)