·      ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. (DzU z 12 stycznia 2022 r., poz. 64)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gogolice-Kosa (PLH320038) (DzU z 12 stycznia 2022 r., poz. 65)

·      ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (DzU z 12 stycznia 2022 r., poz. 66)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Śliwicach (PLH040034) (DzU z 12 stycznia 2022 r., poz. 67)

·      rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (DzU z 12 stycznia 2022 r., poz. 68)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104) (DzU z 12 stycznia 2022 r., poz. 70)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020086) (DzU z 12 stycznia 2022 r., poz. 73)

·      § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 21 stycznia 2022 r., poz. 149)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (DzU z 24 stycznia 2022 r., poz. 153)

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich (DzU z 26 stycznia 2022 r., poz. 177)

·       rozporządzenie ministra finansów z 20 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (DzU z 26 stycznia 2022 r., poz. 179)

·       rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 26 stycznia 2022 r., poz. 186)