• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (DzU z 22 lipca 2021 r., poz. 1340)