• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. (DzU z 29 marca 2021 r., poz. 564)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich (DzU z 29 marca 2021 r., poz. 568)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich (DzU z 29 marca 2021 r., poz. 569)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim (DzU z 2 kwietnia 2021 r., poz. 622)