[srodtytul]Służba celna[/srodtytul]

- rozporządzenie Rady Ministrów z 12 stycznia w sprawie współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=339620](DzU nr 9, poz. 60)[/link]