Prezydent RB podpisał dekret (nr 425 z 10 września 2007 r.) wprowadzający zmiany i uzupełnienia do niektórych wcześniejszych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Służby Celnej i wolnych obszarów ekonomicznych. Dekret wszedł w życie w dniu publikacji (Krajowy Rejestr Aktów Prawnych RB nr 224 z 17 września 2007 r., s. 11, nr rej. 1/8894).

Prezydent RB dekretem (nr 413 z 7 września 2007 r.) wprowadził zmiany w systemie meldunku oraz rejestracji pobytu osób, zarówno obywateli białoruskich, jak i obcokrajowców oraz bezpaństwowców. Dekret wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r. (Krajowy Rejestr Aktów Prawnych RB nr 223 z 14 września 07, s. 9, nr rej. 1/8873).

Rząd RB w uchwale (nr 1143 z 6 września 2007 r.) wprowadził sezonowe, obowiązujące do 1 stycznia 2008 r., podwyższone stawki celne na import warzyw. Uchwała nabrała mocy prawnej w dniu publikacji (Krajowy Rejestr Aktów Prawnych RB nr 223 z 14 września 2007 r., s. 32, nr rej. 5/25765).

Rząd RB przyjął uchwałę (nr 1178 z 15 września 2007 r.) wydłużającą listę towarów podlegających kontroli przez specjalne oznakowanie. Uchwała nabierze mocy prawnej 1 marca 2008 r. (Krajowy Rejestr Aktów Prawnych RB nr 227 z 24 września 2007 r., s. 15, nr rej. 5/25803).