[srodtytul]INSTYTUTY[/srodtytul]

- Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku od dzisiaj nosi nazwę Instytutu Energii Atomowej POLATOM ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298083]DzU nr 9, poz. 45[/link])

[srodtytul]KODEKS DROGOWY[/srodtytul]

- zmienione 29 grudnia rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298059]DzU nr 9, poz. 46[/link]);

pisaliśmy o nim w tekście „[link=http://www.rp.pl/artykul/258840.html]Prawo jazdy z Internetu już za rok[/link]” ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298059]DzU nr 9, poz. 46[/link])

[srodtytul]ŻOŁNIERZE[/srodtytul]

- zmodyfikowane tego samego dnia rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298088]DzU nr 9, poz. 47[/link])

[srodtytul]OCHRONA ROŚLIN[/srodtytul]

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące przedmiotów pochodzących z Portugalii, podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Polski ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298071]DzU nr 9, poz. 48[/link])

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- jednocześnie uchylił on rozporządzenie z 1 lipca 2004 r. w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Portugalii ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298063]DzU nr 9, poz. 49[/link])

[srodtytul]HODOWLA ZWIERZĄT[/srodtytul]

- do tej pory lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia oceny wartości użytkowej zwierząt wynosiła 14 pozycji, minister rolnictwa i rozwoju wsi powiększył ją do 22 ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298086]DzU nr 9, poz. 50[/link])

[srodtytul]OZNACZENIA GEOGRAFICZNE PRODUKTÓW ROLNYCH[/srodtytul]

- on też jest autorem rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298080]DzU nr 9, poz. 51[/link])

[srodtytul]WYPADKI PRZY PRACY[/srodtytul]

- wzór (i opis) statystycznej karty wypadku przy pracy ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298675]DzU nr 14, poz. 80[/link])

[srodtytul]MONETY[/srodtytul]

- dzisiaj wchodzi do obiegu moneta o nominalnej wartości 10 zł wybita z okazji 90. rocznicy utworzenia NIK ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299246]MP nr 8, poz. 78[/link])

[srodtytul]INNOWACYJNA GOSPODARKA[/srodtytul]

- od 5 lutego obowiązuje zmienione 30 stycznia rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, 2007 – 2013 ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299849]DzU nr 19, poz. 103[/link])