[b]Akt genewski porozumienia haskiego [/b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332412](poz. 1522)[/link] w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych przyjęty w Genewie 2 lipca 1999 r.

[b]Oświadczenie rządowe[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332406](poz. 1523)[/link] z 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej aktu genewskiego porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych przyjętego w Genewie 2 lipca 1999 r.

[b]Poprawka do porozumienia [/b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332410](poz. 1524)[/link] o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego sporządzona w Esbjerg 22 sierpnia 2003 r.

[b]Oświadczenie rządowe[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332408](poz. 1525)[/link] z 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej poprawki do porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego sporządzonej w Esbjerg 22 sierpnia 2003 r.

[b]Protokół [/b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332420](poz. 1526)[/link] do traktatu północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii sporządzony w Brukseli 9 lipca 2008 r.

[b]Oświadczenie rządowe [/b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332422](poz. 1527)[/link] z 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej protokołu do traktatu północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii sporządzonego w Brukseli 9 lipca 2008 r.

[b]Protokół[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332414](poz. 1528)[/link] do traktatu północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji sporządzony w Brukseli 9 lipca 2008 r. [b] Oświadczenie rządowe[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332416](poz. 1529)[/link] z 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej protokołu do traktatu północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji sporządzonego w Brukseli

[srodtytul]9 lipca 2008 r.[/srodtytul]

[b]Umowa [/b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332418](poz. 1530) [/link]między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej podpisana w Pradze 19 sierpnia 2008 r. [b] Oświadczenie rządowe[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332424](poz. 1531)[/link] z 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze 19 sierpnia 2008 r.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj