Rozporządzenia ministra infrastruktury

(poz. 688 – 689), dwa z 1 czerwca, w sprawie:

- inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego; wejdzie w życie 25 czerwca,

- wymagań dla wyposażenia morskiego (zmiana); 10 grudnia.

Zobacz treść Dz.U. Nr 119