Postanowienia prezydenta RP

(poz. 454 – 463),

z 7, 8, 9 i 11 lutego, o nadaniu orderów i odznaczeń.

Obwieszczenia ministrów

(poz. 464 – 465):

- finansów z 23 maja w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych,

- pracy i polityki społecznej z 31 maja w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (od 1 czerwca 610,70 zł dla zasiłków przyznanych do 31 grudnia 2009 r.).

Komunikaty prezesa ZUS

(poz. 466 – 467), dwa z 19 maja, w sprawie:

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

- kwot przychodu odpowiadających 70 proc. (2426,50 zł) i 130 proc. (4506,30 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. stosowanych przy zawieszeniu albo zmniejszaniu emerytur i rent,

- kwoty przychodu odpowiadającej 30 proc. (1039,90 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2011 r. ogłoszonego dla celów emerytalnych.

Zobacz treść M.P. Nr 42